Energie

Pro domácnosti a firmy zajišťujeme neveřejné nabídky elektrické energie a plynu.

V Kladenském regionu jsme za dobu naší působnosti ušetřili nemalé prostředky na energie

a to zejména podnikatelům, společenství vlastníků i domácnostem.